Όροι χρήσης

Περιορισμός Ευθύνης & Όροι Χρήσης

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ‘metaxirismena.eu’, δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία ενέργεια στην οποία έχει προβεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός, οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, ως αποτέλεσμα, άμεσο ή άλλως, πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε ή προσπελαύνονται μέσα από αυτό το website, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την ‘metaxirismena.eu’ ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος. Τίποτα σε αυτό το website δεν θα πρέπει ποτέ να ερμηνευθεί ότι παρέχει συμβουλές ή κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις και αυτό το website δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια.

Oι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το website μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΙΝΑΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η ‘metaxirismena.eu’ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΥΤΕ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ    ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ, ΕΙΤΕ ΕΥΘΕΩΣ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ WEBSITE (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Η ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ Ή ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEBSITE ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Η ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ). Συμφωνείτε ότι η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή γίνονται download από ή μέσω αυτού του website έγκειται αποκλειστικά στην κρίση σας και αποτελεί δική σας ευθύνη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με αυτό το website, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό και στη γενική εικόνα του website, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της ‘metaxirismena.eu’ (με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων) εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.

Η ‘metaxirismena.eu’ σας εξουσιοδοτεί να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτό το website (εκτός όσων αφορούν περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά σας δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές.

Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτό το website δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της ‘metaxirismena.eu’ ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.    

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ       
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην ‘metaxirismena.eu’ από έναν χρήστη αυτού του website (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, προσωπικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές. Η ‘metaxirismena.eu’ μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Σε καμία περίπτωση η ‘metaxirismena.eu’ δεν θα αποτρέψει τη χρήση των πληροφοριών αυτών για το σκοπό της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της.

WEBSITES ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ                                                                                                                 
Αυτό το website μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που να κατέχεται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) και μπορεί επίσης να περιέχει δεσμούς υπερκειμένου που οδηγούν σε websites που κατέχονται από τρίτα μέρη. Η ‘metaxirismena.eu’ παρέχει σε αυτά τα τρίτα μέρη περιεχόμενο και δεσμούς για διευκόλυνση των χρηστών της. Η ‘metaxirismena.eu’ δεν έχει κανένα έλεγχο επί των websites που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου αυτών, η προσπέλαση των οποίων γίνεται από το website αυτό ή διατίθενται στο website αυτό και, ως εκ τούτου, η ‘metaxirismena.eu’ δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτά τα websites ή το περιεχόμενου που κατέχονται από τρίτα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, η ‘metaxirismena.eu’ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε ισχυρισμό ότι το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη (είτε δημοσιεύεται σε αυτό το website ή σε οποιοδήποτε άλλο website) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής περιουσίας οποιουδήποτε ατόμου ή οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από οποιεσδήποτε πληροφορίες ή γνώμη που περιέχεται σε αυτό το website ή το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο μέρος.


ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ WEBSITE
Η ‘metaxirismena.eu’ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρο το website ή τη νομικής της ειδοποίησης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή τη νομική ειδοποίηση θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα προσπελάσει αυτό το website. Παρά τα ανωτέρω, η ‘metaxirismena.eu’ δεν θα είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ενημερωμένο το website. Οι χρήστες αυτού του website δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό το website.

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@metaxirismena.eu

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Η ‘metaxirismena.eu’ θεωρεί πολύ σημαντικό το απόρρητο των χρηστών του website καθώς και την ασφάλεια των προσωπικών τους στοιχείων. Είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία όλων των πληροφοριών που μας παρέχετε.

Ο σκοπός αυτής της πολιτικής εχεμύθειας είναι ο καθορισμός των αρχών που θα διέπουν τη χρήση που κάνουμε των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτό το website ή κάνοντας εγγραφή ως χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από την ‘metaxirismena.eu’ συμφωνείτε σε αυτή τη χρήση. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτή την πολιτική εχεμύθειας προσεχτικά. Οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να προκύψει με την αρχή της εχεμύθειας θα εμπίπτει στην πολιτική αυτή, στην ειδοποίηση προστασίας δεδομένων που είναι ενσωματωμένο στο site .

Ενίοτε μπορεί να αλλάζουμε την πολιτική περί απορρήτου. Σας ζητούμε ως εκ τούτου να την ελέγχετε τακτικά για να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε την πιο πρόσφατη έκδοση που θα εφαρμόζεται κάθε φορά που προσπελαύνετε το website μας.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με εσάς σύμφωνα με την ειδοποίηση προστασίας δεδομένων που σας έχουμε χορηγήσει.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘ΕΤΑΙΡΙΑ’
Ενίοτε, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή ταχυδρομείο με πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας ή εκείνες των εταιριών του ομίλου και των επιχειρηματικών συνεργατών μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (πχ. ενημερώσεις σχετικά με τις νεότερες ειδήσεις). Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες μπορείτε εύκολα να επιλέξετε να μην τις λαμβάνετε, ενημερώνοντάς μας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@metaxirismena.eu

 
ΧΡΗΣΗ COOKIES
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον browser που διαθέτετε και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Ορισμένες φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται στον σκληρό σας δίσκο με την πρώτη σας εγγραφή σε ένα website. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή σας και σας επιτρέπουν επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στο website χωρίς να χρειάζεστε να κάνετε σύνδεση κάθε φορά. Το cookie χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επιτάχυνση της πρόσβασής σας στο website και των πληροφοριών που επιθυμείτε να δείτε. Η πλειονότητα των web browsers αποδέχεται cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser για να αποφύγετε την μεταφορά. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι, εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να χαθεί ένας μέρος της λειτουργικότητας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Είμαστε ανοιχτοί σε ανατροφοδότηση και ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική περί του απορρήτου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@metaxirismena.eu

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις («Όροι») προσεχτικά, καθώς διέπουν την ιδιότητά σας ως μέλους και να χρησιμοποιήσετε το Website που παρέχεται από τη ''metaxirismena.eu’. ΠΡΟΣΠΕΛΑΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ WEBSITE AYTO ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΩΣ ΑΥΤΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΝ.

Η ‘metaxirismena.eu’ μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους. Η ‘metaxirismena.eu’ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες υλικές αλλαγές στους Όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα του εν λόγω Website. Η συνεχής χρήση αυτού του Website από την πλευρά σας μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από εσάς των αλλαγών αυτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1.Η ιδιότητά σας ως μέλους αυτού του Website είναι προσωπική για το άτομό σας και ως εκ τούτου δεν πρέπει να την μοιράζεστε με κάποιο άλλο άτομο. Εάν σας έχει δοθεί ένα όνομα χρήστη και/ή ένας κωδικός πρόσβασης, συμφωνείτε ότι θα τα φυλάξετε με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνείτε να (i) ενημερώσετε την ‘metaxirismena.eu’ αμέσως μόλις διαπιστώσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού σας ονόματος χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης και (ii) είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

2. Είστε υπεύθυνος για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στο Website και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παροχέα υπηρεσιών Internet).

3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το Website μόνο σύμφωνα με τους Όρους αυτούς. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του Website από την πλευρά σας έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της ‘‘metaxirismena.eu’, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ‘metaxirismena.eu’ για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.

4. Ως μέλος αυτού του Website αναλαμβάνετε:

4.1 να χρησιμοποιήσετε το Website αυτό σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες από την ‘metaxirismena.eu’ και να μην χρησιμοποιείτε το Website για οποιοδήποτε σκοπό άλλον από αυτόν για τον οποίο παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή ως άλλως καθορίζεται ενίοτε στις δημοσιεύσεις ή στις ανακοινώσεις της ‘metaxirismena.eu’

4.2 να μην αντενεργούν εν γνώσει τους ή ακουσίως, κατά τη χρήση του Website, στις προβλέψεις οποιωνδήποτε νομικών ή ρυθμιστικών απαιτήσεων οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνετε

4.3 να μην χρησιμοποιήσετε το Website για να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες να προσπελάσετε τα συστήματα της ‘metaxirismena.eu’ ή τα δίκτυα τρίτων μερών

4.4 να μην χρησιμοποιείτε το Website για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου

4.5 να μην χρησιμοποιείτε το Website για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή να αποστέλλετε μηνύματα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι ψευδή ή να κάνετε χρήση του Website για τέτοιους σκοπούς

4.6 να ενημερώνετε άμεσα την ‘metaxirismena.eu’ σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση του Website και, κατόπιν αιτήσεως από την ‘metaxirismena.eu’, να διακόψετε άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία, και

4.7 να ενημερώνετε άμεσα την ‘metaxirismena.eu’ σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής σας. Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία της εγγραφής σας διατηρούνται ενημερωμένα.


ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
5. Μπορείτε να τερματίσετε την ιδιότητά σας ως μέλους αυτού του Website οποιαδήποτε στιγμή μέσα απο το λογαριασμό σας.

6. Η ‘metaxirismena.eu’ μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της και οποιαδήποτε στιγμή, να διακόψει την παροχή του Website, ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Στην περίπτωση που η ‘metaxirismena.eu’ διακόψει την παροχή αυτού του Website, συμφωνείτε ότι η ‘metaxirismena.eu’ θα απενεργοποιήσει αμέσως την ιδιότητά σας ως μέλους και θα διαγράψει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με την ιδιότητά σας ως μέλους.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ‘metaxirismena.eu’
7. Η ‘metaxirismena.eu’ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, ή Πολιτική Εχεμύθειας και την ειδοποίηση προστασίας δεδομένων που παρασχέθηκε σε εσάς όταν εγγραφήκατε ως μέλος του Website. Συμφωνείτε ότι η ‘metaxirismena.eu’ μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας κάποιες φορές μέσω e-mail με πληροφορίες που θα σχετίζονται με την παροχή του Website.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
8. Η ‘metaxirismena.eu’ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΔΡΕΥΟΥΝ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΑΜΕΣΟ Η ΑΛΛΩΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΣΠΕΛΑΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ WEBSITE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ‘metaxirismena.eu’. Η ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ WEBSITE ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΘΕΙ ΟΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Η ΚΑΝΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ WEBSITE ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

9. ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ WEBSITE ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ, ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΓΙΝΟΝΤΑΙ DOWNLOAD ΑΠΟ Η ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ WEBSITE ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ‘metaxirismena.eu’ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙΗΣΕΩΝ Ή ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΝ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΩΝ:

9.1 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ WEBSITE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ

9.2 ΟΤΙ ΤΟ WEBSITE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΣ  Η ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

9.3 ΟΤΙ ΤΟ WEBSITE ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

9.4 ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEBSITE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ.

10. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΙΟ ΠΑΝΩ, Η ‘metaxirismena.eu’ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ WEBSITE, ΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΑΛΛΟ ΑΔΙΚΗΜΑ (ΟΙΟΝΕΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ‘metaxirismena.eu’ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΑΣ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, Η ΕΜΜΕΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΚΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ‘metaxirismena.eu’ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ WEBSITE Η ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΗΚΑΤΕ ΤΗΝ ‘metaxirismena.eu’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΖΗΜΙΑΣ.

11. Η ‘metaxirismena.eu’ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ WEBSITE ΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ. Η ‘metaxirismena.eu’ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ WEBSITE Η ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.


LINKS ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
12. Αυτό το website μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που να κατέχεται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) και μπορεί επίσης να περιέχει δεσμούς υπερκειμένου που οδηγούν σε websites που κατέχονται από τρίτα μέρη. Η ‘metaxirismena.eu’’ παρέχει σε αυτά τα τρίτα μέρη περιεχόμενο και δεσμούς για διευκόλυνση των χρηστών της. Η ‘metaxirismena.eu’ δεν έχει κανένα έλεγχο επί των websites που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου αυτών, η προσπέλαση των οποίων γίνεται από το website αυτό ή διατίθενται στο website αυτό και, ως εκ τούτου, η ‘metaxirismena.eu’ δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτά τα websites ή το περιεχόμενου που κατέχονται από τρίτα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, η ‘metaxirismena.eu’ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε ισχυρισμό ότι το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη (είτε δημοσιεύεται σε αυτό το website ή σε οποιοδήποτε άλλο website) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής περιουσίας οποιουδήποτε ατόμου ή οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από οποιεσδήποτε πληροφορίες ή γνώμη που περιέχεται σε αυτό το website ή το περιεχόμενο που κατέχεται από το τρίτο μέρος.

Πνευματική Ιδιοκτησία
13. Τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με αυτό το website, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό και στη γενική εικόνα του website, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της ‘metaxirismena.eu’ (Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων) εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά . Η ‘metaxirismena.eu’ εξουσιοδοτεί να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτό το website (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά σας δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της ‘metaxirismena.eu’ και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της ‘metaxirismena.eu’ . Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτού του website σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της πλαισίωσης, της δημιουργίας οποιασδήποτε παράγωγης εργασίας που να βασίζεται στο website και/ή στο περιεχόμενό του, της ενσωμάτωσης σε άλλα websites, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό το website δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλο website χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της ‘metaxirismena.eu’ .

14. Η ‘metaxirismena.eu’ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι έχετε οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο που κατέχετε από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτό το Website και πρέπει να λάβετε την άδεια από αυτό το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή πριν κάνετε download του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει ούτε μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο περιεχόμενο αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

15. Τίποτα σε αυτό το website δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της ‘metaxirismena.eu’ ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

ΓΕΝΙΚΑ

16. Εάν οποιοδήποτε άρθρο των Όρων αυτών θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων άρθρων.

17. Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της ‘metaxirismena.eu’ και διέπει την πρόσβαση στο και την χρήση του Website από την πλευρά σας. Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ εσάς και της ‘metaxirismena.eu’ σε σχέση με τη χρήση αυτού του Website.